La Vall d’Ora
22 de novembre de 2017
Monestir de Sant Pere de Graudescales
22 de novembre de 2017
Català